5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 308.171
  • TIẾN LÊN MN 217.488
  • BINH XẬP XÁM 160.903
  • VÒNG QUAY 505.485