5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.202.562
  • TIẾN LÊN MN 789.244
  • BINH XẬP XÁM 32.407
  • VÒNG QUAY 544.550