5
  • ĐÀO MỎ 5.163.167
  • MINI POKER 4.341.982
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.207
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.788
  • VÒNG QUAY 493.035
  • BINH XẬP XÁM 32.548