5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 297.597
  • TIẾN LÊN MN 215.364
  • BINH XẬP XÁM 160.281
  • VÒNG QUAY 499.830