5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.520
  • TIẾN LÊN MN 788.825
  • BINH XẬP XÁM 32.192
  • VÒNG QUAY 543.985