5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 297.073
  • TIẾN LÊN MN 215.285
  • BINH XẬP XÁM 160.194
  • VÒNG QUAY 499.510