5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 297.203
  • TIẾN LÊN MN 215.342
  • BINH XẬP XÁM 160.250
  • VÒNG QUAY 499.730