5
  • ĐÀO MỎ 5.177.067
  • MINI POKER 4.348.782
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.358
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.964
  • VÒNG QUAY 493.355
  • BINH XẬP XÁM 32.587