5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 299.405
  • TIẾN LÊN MN 215.487
  • BINH XẬP XÁM 160.310
  • VÒNG QUAY 500.455