5
  • ĐÀO MỎ 5.177.067
  • MINI POKER 4.350.082
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.358
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.000
  • VÒNG QUAY 493.415
  • BINH XẬP XÁM 32.587