5
  • ĐÀO MỎ 5.171.167
  • MINI POKER 4.345.982
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.309
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.906
  • VÒNG QUAY 493.215
  • BINH XẬP XÁM 32.578