5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 296.449
  • TIẾN LÊN MN 215.259
  • BINH XẬP XÁM 160.086
  • VÒNG QUAY 499.315