5
  • ĐÀO MỎ 5.175.567
  • MINI POKER 4.347.982
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.358
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.917
  • VÒNG QUAY 493.315
  • BINH XẬP XÁM 32.587