5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 307.971
  • TIẾN LÊN MN 217.247
  • BINH XẬP XÁM 160.836
  • VÒNG QUAY 505.310