5
  • ĐÀO MỎ 5.157.067
  • MINI POKER 4.338.682
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.036.171
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 979.730
  • VÒNG QUAY 492.745
  • BINH XẬP XÁM 32.514