5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.112
  • TIẾN LÊN MN 217.539
  • BINH XẬP XÁM 160.916
  • VÒNG QUAY 505.595