5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.200.098
  • TIẾN LÊN MN 788.103
  • BINH XẬP XÁM 32.018
  • VÒNG QUAY 542.515