5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.289.191
  • TIẾN LÊN MN 717.612
  • VÒNG QUAY 410.075
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 259.065
  • BINH XẬP XÁM 97.931