5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 307.133
  • TIẾN LÊN MN 217.074
  • BINH XẬP XÁM 160.785
  • VÒNG QUAY 504.860