5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.280.391
  • TIẾN LÊN MN 714.230
  • VÒNG QUAY 409.075
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 251.868
  • BINH XẬP XÁM 97.203