5
  • ĐÀO MỎ 3.961.923
  • MINI POKER 2.845.940
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 642.485
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.632
  • TIẾN LÊN MN 538.671
  • BINH XẬP XÁM 212.018