5
  • ĐÀO MỎ 5.093.867
  • MINI POKER 4.161.182
  • TRÊN DƯỚI 2.943.891
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.908.155
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 931.156
  • VÒNG QUAY 395.225
  • BINH XẬP XÁM 22.684