5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.888.367
  • MINI POKER 3.796.521
  • TRÊN DƯỚI 2.304.191
  • TIẾN LÊN MN 719.986
  • VÒNG QUAY 411.375
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 262.181
  • BINH XẬP XÁM 98.450