5
  • TRỨNG RỒNG 23.669.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.991
  • TIẾN LÊN MN 840.640
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 505.566
  • VÒNG QUAY 304.165
  • BINH XẬP XÁM 123.835