5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 303.306
  • TIẾN LÊN MN 215.965
  • BINH XẬP XÁM 160.463
  • VÒNG QUAY 502.435