5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.738
  • TIẾN LÊN MN 217.838
  • BINH XẬP XÁM 161.056
  • VÒNG QUAY 506.200