5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 300.640
  • TIẾN LÊN MN 215.589
  • BINH XẬP XÁM 160.353
  • VÒNG QUAY 501.160