5
  • ĐÀO MỎ 3.964.123
  • MINI POKER 2.846.140
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 642.575
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.632
  • TIẾN LÊN MN 538.718
  • BINH XẬP XÁM 212.024