5
  • ĐÀO MỎ 3.969.623
  • MINI POKER 2.846.940
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.035
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.670
  • TIẾN LÊN MN 538.981
  • BINH XẬP XÁM 212.024