5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.077
  • TIẾN LÊN MN 786.965
  • BINH XẬP XÁM 31.539
  • VÒNG QUAY 540.860