5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 295.870
  • TIẾN LÊN MN 215.048
  • BINH XẬP XÁM 160.011
  • VÒNG QUAY 498.675