5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 305.558
  • TIẾN LÊN MN 216.829
  • BINH XẬP XÁM 160.728
  • VÒNG QUAY 504.545