5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 302.747
  • TIẾN LÊN MN 215.914
  • BINH XẬP XÁM 160.449
  • VÒNG QUAY 502.190