5
  • ĐÀO MỎ 5.190.467
  • MINI POKER 4.357.782
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.037.007
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.171
  • VÒNG QUAY 493.705
  • BINH XẬP XÁM 32.602