5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 307.133
  • TIẾN LÊN MN 217.003
  • BINH XẬP XÁM 160.781
  • VÒNG QUAY 504.840