5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.202.927
  • TIẾN LÊN MN 789.268
  • BINH XẬP XÁM 32.416
  • VÒNG QUAY 544.565