5
  • ĐÀO MỎ 5.093.867
  • MINI POKER 4.160.582
  • TRÊN DƯỚI 2.943.891
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.907.991
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 931.074
  • VÒNG QUAY 395.175
  • BINH XẬP XÁM 22.678