5
  • ĐÀO MỎ 3.979.823
  • MINI POKER 2.848.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.855
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.823
  • TIẾN LÊN MN 539.497
  • BINH XẬP XÁM 212.139