5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.111
  • TIẾN LÊN MN 787.034
  • BINH XẬP XÁM 31.556
  • VÒNG QUAY 540.965