5
  • ĐÀO MỎ 3.985.023
  • MINI POKER 2.849.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 644.045
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.823
  • TIẾN LÊN MN 539.666
  • BINH XẬP XÁM 212.163