5
  • ĐÀO MỎ 3.977.123
  • MINI POKER 2.847.940
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.645
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.266
  • TIẾN LÊN MN 539.408
  • BINH XẬP XÁM 212.139