5
  • TRỨNG RỒNG 23.653.411
  • ĐÀO MỎ 10.707.367
  • MINI POKER 3.917.321
  • TRÊN DƯỚI 2.451.991
  • TIẾN LÊN MN 839.057
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 503.617
  • VÒNG QUAY 301.855
  • BINH XẬP XÁM 123.646