5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 305.550
  • TIẾN LÊN MN 216.739
  • BINH XẬP XÁM 160.708
  • VÒNG QUAY 504.245