5
  • MINI POKER 3.080.740
  • ĐÀO MỎ 2.791.852
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 706.165
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.552
  • TIẾN LÊN MN 558.003
  • BINH XẬP XÁM 216.778