5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.111
  • TIẾN LÊN MN 787.143
  • BINH XẬP XÁM 31.624
  • VÒNG QUAY 541.180