5
  • TRỨNG RỒNG 22.011.411
  • ĐÀO MỎ 9.865.867
  • MINI POKER 3.790.821
  • TRÊN DƯỚI 2.279.991
  • TIẾN LÊN MN 713.856
  • VÒNG QUAY 409.035
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 251.023
  • BINH XẬP XÁM 97.154