5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.201.520
  • TIẾN LÊN MN 788.887
  • BINH XẬP XÁM 32.236
  • VÒNG QUAY 544.055