5
  • MINI POKER 3.078.540
  • ĐÀO MỎ 2.785.252
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 705.470
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.243
  • TIẾN LÊN MN 557.892
  • BINH XẬP XÁM 216.763