5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 309.556
  • TIẾN LÊN MN 217.654
  • BINH XẬP XÁM 161.028
  • VÒNG QUAY 505.775