5
  • ĐÀO MỎ 5.192.067
  • MINI POKER 4.358.782
  • TRÊN DƯỚI 3.043.091
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 2.037.007
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.000.000
  • TIẾN LÊN MN 980.207
  • VÒNG QUAY 493.705
  • BINH XẬP XÁM 32.602