5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 307.971
  • TIẾN LÊN MN 217.206
  • BINH XẬP XÁM 160.828
  • VÒNG QUAY 505.245