5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 305.596
  • TIẾN LÊN MN 216.853
  • BINH XẬP XÁM 160.736
  • VÒNG QUAY 504.630