5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 305.596
  • TIẾN LÊN MN 216.934
  • BINH XẬP XÁM 160.774
  • VÒNG QUAY 504.745