5
  • ĐÀO MỎ 3.973.023
  • MINI POKER 2.847.740
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.225
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 585.773
  • TIẾN LÊN MN 539.084
  • BINH XẬP XÁM 212.037