5
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 1.199.515
  • TIẾN LÊN MN 787.198
  • BINH XẬP XÁM 31.647
  • VÒNG QUAY 541.365