5
  • ĐÀO MỎ 3.983.523
  • MINI POKER 2.849.340
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 643.960
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 586.823
  • TIẾN LÊN MN 539.648
  • BINH XẬP XÁM 212.163